WSKAŻNIKI ODDZIAŁYWANIA SZTORMU

Charakterystyczne punkty profilu na podstawie których określany jest stopień zagrożenia dla każdego Wskaźnika Oddziaływania Sztormu

Bezpieczeństwo brzegu: Zalewanie plaży 

brak danych
-
brak zagrożenia
0 - 25 % szerokości plaży pod wodą
małe zagrożenie
25 - 50 % szerokości plaży pod wodą
średnie zagrożenie
50 - 75 % szerokości plaży pod wodą
źródło: http://coastal.er.usgs.gov/
duże zagrożenie
75 - 100 % szerokości plaży pod wodą

 

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Koncepcja podejścia ilościowego

Parametr systemowy

Parametry z modelu

Procedura powiadomienia i interwencji

Ocena Procedury

Gwarancja minimalnego zagrożenia dla osób korzystających z plaży i infrastruktury znajdującej się na plaży

Minimalizacja zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i życia oraz zminimalizowanie uszkodzeń infrastruktury

Przestrzenne mapy określające zasięg nabiegania fali na brzeg

brak zagrożenia:
0-25% szerokośći plaży pod wodą
małe zagrożenie:
25-50% szerokości plaży pod wodą
średnie zagrożenie: 50-75% szerokości plazy pod wodą >
duże zagrożenie:
75-100% szerokości plaży pod wodą

Wyniki modelu określające zasięg napływu fal

Poinformowanie Urzędu Morskiego i społeczności lokalnej o zasięgu zalania plaży
Usunięcie przenośnych części infrastruktury przez właścicieli oraz pracowników UM

Wykonanie kontroli szkód  przez inspektora UM

Bezpieczeństwo brzegu:  Erozja wydmy

brak danych
-
brak zagrożenia
maksymalny napływ fali < szerokość plaży
małe zagrożenie
podstawa wydmy < maksymalny napływ fali < 50% wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy
średnie zagrożenie
50% wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy < maksymalny napływ fali < wysokość najniżej położonego punktu na koronie wydmy
źródło: http://coastal.er.usgs.gov/
duże zagrożenie
erozja korony wydmy najniżej położonego punktu

 

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Koncepcja podejścia ilościowego

Parametr systemowy

Parametry z modelu

Procedura powiadomienia i interwencji

Ocena Procedury

Zapewnienie bezpiecznych warunków dla mieszkańców i nieruchomości położonych na zapleczu wydmy oraz infrastruktury przejść

Minimalizacja zagrożenia życia ludzkiego i uszkodzenia mienia oraz infrastruktury przejść

Mapy obszarów narażonych na erozję

brak zagrożenia:
maksymalny napływ fali < szerokość plaży małe zagrożenie: podstawa wydmy < maksymalny napływ fali < 50% wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy
średnie zagrożenie: 50% wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy < maksymalny napływ fali < wysokość najniżej położonego punktu na koronie wydmy
duże zagrożenie: erozja korony wydmy najniżej położonego punktu

Wyniki modelu określające erozję wydmy

Poinformowanie Urzędu Morskiego i społeczności lokalnej o możliwości erozji wydm
Zamknięcie dostępu do plaży

Posztormowa inspekcja  szacująca dokładność prognozy modelu

Bezpieczeństwo brzegu: Przelanie przez wydmę/ przerwanie wydmy

brak danych
-
brak zagrożenia
maksymalny napływ fali < wysokość najniżej położonego punktu na koronie wydmy
małe zagrożenie
napływ fali "dochodzi" do wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy
średnie zagrożenie
erozja korony wydmy, przelanie przez najniżej położony punkt
źródło: http://coastal.er.usgs.gov/
duże zagrożenie
erozja korony wydmy, wielokrotne przelanie przez najniżej położony punkt

 

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Koncepcja podejścia ilościowego

Parametr systemowy

Parametry z modelu

Procedura powiadomienia
i interwencji

Ocena Procedury

Zapewnienie bezpiecznych warunków dla mieszkańców i nieruchomości położonych na zapleczu  wydmy

Minimalizacja zagrożenia życia ludzkiego i uszkodzenia mienia

Mapy obszarów zagrożonych zalaniem

brak zagrożenia: maksymalny napływ fali < wysokość najniżej położonego punktu na koronie wydmy
małe zagrożenie: napływ fali "dochodzi" do wysokości najniżej położonego punktu na koronie wydmy średnie zagrożenie: erozja korony wydmy, przelanie przez najniżej położony punkt
duże zagrożenie:
erozja korony wydmy, wielokrotne przelanie przez najniżej położony punkt

Wyniki modelu określające miejsca przelania się wody przez wydmę oraz przerwania wydmy

 

Poinformowanie Urzędu Morskiego oraz  władz lokalnych o możliwości przelania się wody przez wydmę lub przerwania wydmy

Ewakuacja i akcja ratunkowa  ludzi z obszarów zagrożonych powodzią

Sprawdzenie poprawności przewidywań

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu