SEKTOR 8

sektor 1 sektor 2 sektor 3 sektor 4 sektor 5 sektor 6 sektor 7 sektor 8

Sektor zlokalizowany na wschód od falochronów ujściowych rzeki Dziwny: km 387 – 386  polskiego wybrzeża.

Profil reprezentatywny - km 386,5

  • Przejście 5
  • Przejście 4
  • Przejście 3
  • Przejście 2
  • Przejście 1

Typ przejścia: Schody bez kontaktu ze stokiem wydmy.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 5.76 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 12.6 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.16 m
Średni spadek terenu (I): 250 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

 
     

Typ przejścia: Schody bez kontaktu ze stokiem wydmy.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 6.0 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 21.2 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.4 m
Średni spadek terenu (I): 160 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

   

Typ przejścia: Schody bez kontaktu ze stokiem wydmy.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 6.44 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 8.1 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.84 m
Średni spadek terenu (I): 470 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

   

Typ przejścia: Wjazd betonowy.             

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 5.69 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 33.4 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.09 m
Średni spadek terenu (I): 92 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia: Schody bez kontaktu ze stokiem wydmy.              

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 5.76m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 12.6 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.16 m
Średni spadek terenu (I): 250 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

 

Obszar
Sektor
Przejście
Profil reprezentatywny
Najniżej położony punkt

 

on off  
Obszar
Sektory
Przejścia
Profile
Najniżej położony punkt
 

 

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu