SEKTOR 5

sektor 1 sektor 2 sektor 3 sektor 4 sektor 5 sektor 6 sektor 7 sektor 8

Sektor zlokalizowany na wschód od falochronów ujściowych rzeki Dziwny: ujście Dziwny - km 389 polskiego wybrzeża.

Profil reprezentatywny - km 390

  • Przejście 16
  • Przejście 15
  • Przejście 14
  • Przejście 13
  • Przejście 12
  • Przejście 11
  • Przejście 10
  • Przejście 9

Typ przejścia: Przejście częściowo utwardzone.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 5.23m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 49.1 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 2.63 m
Średni spadek terenu (I): 53 ‰
 

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia: Przejście nieutwardzone.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 8.61 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 61.1 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 6.01 m
Średni spadek terenu (I): 98 ‰
 

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

 
     

Typ przejścia: Przejście częściowo utwardzone.

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 8.14 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 59.8 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 5.54 m
Średni spadek terenu (I): 93 ‰
 

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia:Przejście nieutwardzone ze schodami.              

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 8.32m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 50.1 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 5.72 m
Średni spadek terenu (I): 114 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia: Przejście częściowo utwardzone.               

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 6.58m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 39.8 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.98 m
Średni spadek terenu (I): 100 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

Typ przejścia:Przejście utwardzone.              

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 7.04m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 34.3 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 4.44 m
Średni spadek terenu (I): 129 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia:Przejście utwardzone ze schodami.             

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 6.72m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 13.3 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 4.12 m
Średni spadek terenu (I): 310 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

Typ przejścia:Przejście utwardzone ze schodami.               

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 6.33m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 9.9 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 3.73 m
Średni spadek terenu (I): 376 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

 

Obszar
Sektor
Przejście
Profil reprezentatywny
Najniżej położony punkt

 

on off  
Obszar
Sektory
Przejścia
Profile
Najniżej położony punkt
 

 

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu