SEKTOR 2

sektor 1 sektor 2 sektor 3 sektor 4 sektor 5 sektor 6 sektor 7 sektor 8

Sektor zlokalizowany na zachód od falochronów ujściowych rzeki Dziwny: km 395.15-393.15 polskiego wybrzeża.

Profil reprezentatywny - km 394


  • Przejście 20
  • Przejście 19
  • Przejście 18

Typ przejścia: Przejście utwardzone ze schodami.             

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 8.95 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 20.0 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 6.35 m
Średni spadek terenu (I): 317 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

Typ przejścia: Przejście utwardzone ze schodami.          

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 8.86 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 43.9 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 6.26 m
Średni spadek terenu (I): 143 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

 

Typ przejścia: Schody na stoku wydmy.             

Wysokość maksymalna przejścia (Hmax): 9.74 m
Odległość (D) między H2.6 a H’2.6: D(H2.6, H’2.6): 22.9 m
Różnica Hmax i H2.6: Hmax - H2.6: 7.14 m
Średni spadek terenu (I): 239 ‰

Numeryczny model terenu

 

Zdjęcia

     

 

Obszar
Sektor
Przejście
Profil reprezentatywny
Najniżej położony punkt

 

on off  
Obszar
Sektory
Przejścia
Profile
Najniżej położony punkt
 

 

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu