Prognoza obliczona dnia 2014-03-31 na najbliższe 6 godzin.


Prognoza liczona jest każdego dnia o godzinie 10.00 na postawie danych z modelu falowania WAM z tego samego dnia z godziny 8.00 oraz modelu poziomu morza M3D UG z godziny 9.00.
Morfologia reprezentowana jest przez profile Urzędu Morskiego w Szczecinie, ukazujące stan z pomiaru, który odbywa się raz do roku w okresie letnim.

Zalewanie plaży
Erozja wydmy
Przelanie przez wydmę/ przerwanie wydmy
brak danych
brak zagrożenia
małe zagrożenie
średnie zagrożenie
duże zagrożenie
 
on off  
Obszar
Sektory
Przejścia
Profile
Najniżej położony punkt
 

 

Do prawidłowego wyświetlania strony niezbędny jest Adobe Flash Player oraz przeglądarka Internet Explorer lub Opera

Projekt MICORE jest projektem badawczym realizowanym w latach 2008 -2011 w ramach 7 Programu ramowego Unii Europejskiej w tematyce ENV. 2007.1.3.1.1.

Numer grantu: 202798. Koordynatorr: Prof. Paolo Ciavola, Uniwersytet w Ferrarze

m 7 eu